FEZ bojlery

Kotle-sanita.cz

FEZ bojlery (9 produktů)

FEZ elektrický ohřívač vody

Zásobník horké vody se provozuje na tlakovém principu, čímž mùže obsluhovat nìkolik odběrných míst. Voda se může v zásobníku ohřát až na max. 80°C. Po dosažení teploty, která je předvolena na regulaèním

knoflíku dojde k vypnutí ohřevu termostatem. Po ochlazení vody v zásobníku dojde samočinně k sepnutí ohřevu, který indikuje kontrolní světlo. Termostat je vybaven polohou * pro ochranu před mrazem, při níž je teplota vody udržována nad 7°C.

Ohřívač je proti korozi pojištěn aktivní anodou.

12

FEZ 30 elektrický ohřívač svislý

svislý

6 990,- Kč Cena 5 592,- Kč

Detail produktu

FEZ 50 elektrický ohřívač svislý

svislý

7 390,- Kč Cena 5 912,- Kč

Detail produktu

FEZ 80 elektrický ohřívač svislý

svislý

8 090,- Kč Cena 6 472,- Kč

Detail produktu

FEZ 120 elektrický ohřívač svislý

svislý

9 090,- Kč Cena 7 272,- Kč

Detail produktu

FEZL 120 elektrický ohřívač ležatý

ležatý

10 990,- Kč Cena 8 792,- Kč

Detail produktu

FEZ 150 elektrický ohřívač svislý

svislý

10 090,- Kč Cena 8 073,- Kč

Detail produktu

FEZL 150 elektrický ohřívač ležatý

ležatý

11 990,- Kč Cena 9 592,- Kč

Detail produktu

FEZ 200 elektrický ohřívač svislý

svislý

11 090,- Kč Cena 8 872,- Kč

Detail produktu

12